Garai András honlapja
Luther rózsa   Vissza

Előre

 

.

„Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.” (Jn. 3,16)

.

 

 

VII. LÉLEKÉPÍTŐ ÍRÁSOK & KÖNYVEK

 

 
Külön köszönet
Adámi László
lelkipásztornak,
az Énekeskönyv rendelkezésre bocsátásáért. 
* * * * * * *

 

A rovat itt folytatódik!