Harc nélkül nincs győzelem! [2019.08.18 ]

HARC NÉLKÜL NINCS GYŐZELEM!

Az EKE hitmélyítő csendeshét 10 igehirdetése

 

A hanganyagok az előadók előzetes engedélyei alapján kerültek fel a világhálóra; a hallgatás/letöltés az aláhúzott címekre történő kattintással történik. A linkek szabadon terjeszthetők. Ne feledjük: minden christianus egyben misszionárius! „Hirdessétek az evangéliumot!” A részletes program; Piliscsaba, 2019. július 19. – augusztus 3.:

 

Délelőtti előadások:

„Öltsétek magatokra az Isten fegyverzetét!” (Ef 6,10-17)

Bozorády Zoltán szolgálatai

Kedd:              „A mi harcunk nem test és vér ellen folyik” Ef 6,10-13

Szerda:            Öv és páncél: igazságszeretet és megigazulás Ef 6,14

Csütörtök:       Saru és pajzs: a harcosra útközben nyílzáport zúdítanak Ef 6,15-16

Péntek:            Sisak: az ellenség ijeszt, hogy üdvöd is elvesztheted Ef 6,17a

Szombat:         A Lélek kardja: „élesebb minden kétélű kardnál” Ef 6,17b

 

Esti evangelizációk:

„Aki segítségül hívja az Úr nevét, üdvözül!” (Róm 10,13)

Ittzés István szolgálatai

Hétfő:             „Izrael fiai azt cselekedték, amit rossznak lát az Úr” Bír 6,1-10

Kedd:              Milyen feltételei vannak, hogy az Úr harcosa légy? Bír 6,11-23

Szerda:            Rombold le a Baál oltárát, és állítsd helyre az Úr oltárát! Bír 6,24-32

Csütörtök:       Győzni csak hit által lehet; Uram, növeld a mi hitünket! Bír 6,33-40; 7,9-14

Péntek:            „Mert az Úr előtt nincs akadály: akár sok, akár kevés által” Bír 7,1-8.15-25

 

A csendeshét mindkét témáját jól összefoglaló ének: EKE énekeskönyv 297:

Légy Jézus Krisztus harcosa

1.

Légy Jézus Krisztus harcosa,
És bátran állj elő!
Már leng a kereszt zászlaja,
Vár rád a harcmező.
Ne tétovázz tovább,
Halld meg a kürt szavát,
Mely bátorító harci jel,
Fel, lelki harcra fel!

2.

Vedd fegyveredet, s harcba állj,
Mint egykor Gedeon!
A bűnnek bátran ellenállj,
Az Úr áll jobbodon!
Az égi seregek
Mind téged védenek.
A harcban mindig légy erős,
Hisz véled küzd a Hős!

3.

Csak vidd kereszted válladon,
Végig türelmesen!
Ha Sátán rád tör támadón,
Jól őrködj szíveden!
A bűntől óvd magad,
Légy végre már szabad!
Küzdj hittel, bátran, lelkesen,
És vár a győzelem!

4.

Vedd föl az Ige fegyverét,
Ez biztos oltalom!
Ez megsegít, bármerre mégy,
Vízen és szárazon.
Az üdv sisakja véd,
Ha bánt az ellenség.
A bűn nyila nem járja át
A hit erős pajzsát.

5.

Az Úrnak Lelke bátorít,
Mint egykor Dávidot,
Hogy bátran küzdj, Ő megtanít
Jól forgatni kardod.
Nem tart soká a harc,
Mindvégig hűn kitarts!
Fönt Isten adja néked át
Az életkoronát.

Szöveg: Annoni, Hieronymus 1697-1770; Gerzsenyi László 1931- Dallam: Eickhoff, T. 1676

Korábbi csendeshetek anyagai és e csendeshét délutáni fórum bevezető előadásai elérhetőek az EKE honlapjának Hangtárából!

Az igehirdetők korábbi hanganyagai a Hangzó örömhírtárban:

Bozorády Zoltán: https://www.garainyh.hu/hangzooromhirtar/hangzooromhirtar.php?dir=Bozorady%20Zoltan/

Ittzés István: https://www.garainyh.hu/hangzooromhirtar/hangzooromhirtar.php?dir=Ittzes%20Istvan/

„Az én lábamnak szövétneke a Te igéd, és ösvényemnek világossága.” (Zsolt 119,105; RÚF) 

https://www.garainyh.hu/garainyh/cimlap/eros_var.html

ERŐS VÁRUNK AZ ÚRISTEN!

A https://garainyh.blog.hu/ blogot szemlézi: a https://www.evangelikus.hu/blogok blog; és a https://www.facebook.com/garainyh közösségi oldal is.

Vissza