Garai András honlapja
Luther rózsa   Vissza

Előre

 

.

„Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.” (Jn. 3,16)

.

 

 

ERŐS VÁRUNK AZ ÚRISTEN!

 

Ez a köszöntés olvasható a Nyíregyházi Evangélikus Nagytemplom orgona karzatának a homlokzatán. Reformáció ünnepén vegyük elő újfordítású (!) Bibliánkat és olvassuk el a Zsoltárok könyve alábbi igehelyeinek a teljes szövegét. Luther éneke s egyházunk himnusza, valamint evangélikus köszöntésünk elkísér egész életünkön. Biztatásul, erősítésül és vigasztalásul olvashatjuk havi vezérigeként is ezeket a zsoltár verseket, például így:   

 

Hónap                         Igehely             Az ige kulcs-szavai:         *ÚR*Isten*erős*vár*

Egész évben                 Zsolt 46,2.8.12            Isten a mi erősségünk, a Seregek URa velünk       

                                                                       van, Jákób Istene a mi várunk                                                                                               

Januárban                    Zsolt 18,2.3                 Erősségem az ÚR, az én váram

Februárban                  Zsolt 31,2.3                 URam, légy erős kősziklám, erős váram

Márciusban                  Zsolt 48,4                    Úgy ismerik Istent, mint erős várat

Áprilisban                    Zsolt 59,10                  Isten az én erős váram

Májusban                    Zsolt 59,14.17             Isten uralkodik, erős váram vagy

Júniusban                     Zsolt 59,18                  Erős váram az Isten

Júliusban                      Zsolt 61,4 és 91,2        Te vagy erős bástyám, oltalmam és váram,

                                                                       Istenem

Augusztusban               Zsolt 62,2.3                 Csak Isten az én kősziklám, és erős váram

Szeptemberben            Zsolt 62,6.7                 Csak Isten az én kősziklám, és erős váram

Októberben                 Zsolt 71,1.3                 Uram, légy erős kősziklám, te vagy az én

                                                                       sziklaváram

Novemberben              Zsolt 94,22 és 62,8      Az ÚR a váram, erős sziklám és oltalmam 

Decemberben              Zsolt 144,1.2               Az ÚR az én erősségem, váram        

 

Figyelem: A Károli fordításban a fenti igék nem így olvashatóak!

És énekelhetjük két fordításban is: Erős vár a mi Istenünk! EÉ 254 és 256.

Ráadásként olvassuk el Sántha Károly fordításában is reformátorunk győzelmi énekét, melynek címadó kezdősora a Nyíregyházi Evangélikus Nagytemplom bejárata fölött ragyogó arany betűkkel hirdeti evangélikus-lutheránus köszöntésünket!

 

Erős várunk az Úr Isten,

Jó pajzsunk és fegyverünk.

Kiáll érttünk hogy segítsen,

Ha vész támad ellenünk.

Ős ellenségünk

Háborog velünk

Erővel, csellel,

Nagy sok hadi szerrel,

Nincs rettentőbb e földön.

 

Összeállította: G. A.

 
. .