Ittzés István nagycserkeszi igeszolgálatai [2019.09.29 ]

Nagycserkeszi evangelizáció

 2019, okt. 3-6.

esténként 18 órakor, vasárnap délelőtt.

 

"Nekem adatott minden hatalom mennyen és földön!"

 Figyelem! Meghallgatáshoz/letöltéshez kattintson az aláhúzott címre!


10, 03 csütörtök   A megígért Krisztus          I. Móz. 22, 18;   Ézs. 9,5-6

" Ujjongj, örülj Sion leánya, mert jövök már,

             és  veled fogok lakni - így szól az Úr." ( Zak. 2,14)

 

10, 04 péntek           A testté lett Krisztus          I.Jn. 1.1-4;   I. Jn.4,9-10

 

" Az Ige testté lett, közöttünk lakott, és láttuk az Ő dicsőségét,

 mint az Atya Egyszülöttjének dicsőségét, "  (Jn.1,14)

  

10, 05 szombat        A jelenvaló Krisztus          Ef. 1, 17-23;   Jn. 14,23    

 

" és íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig."  (Mt.28,20b)

  

10,06 vasárnap           Az eljövendő Krisztus      Mt.24, 23-44;  Jel. 1, 7-8

 

Jött valaki az ég felhőin, aki Emberfiához hasonló volt;...

Hatalma örök hatalom, amely nem múlik el, "  (Dán.7,13-14)


Figyelem! Reménység szerint az igehirdetésekről készülő hangfelvételek másnap reggeltől elérhetőek lesznek a Hangzó örömhírtárban, itt: https://www.garainyh.hu/hangzooromhirtar/hangzooromhirtar.php?dir=Ittzes%20Istvan/Nagycserkesz%20Evangelikus%20Templom/

ERŐS VÁR A MI ISTENÜNK!

Hangos-képes tudósítás az Evangélikus Portálon!

Vissza