Evanglikus gylekezeti munkatrsak konferencija [2016.11.14 ]

Gyülekezeti munkatárs továbbképz konzultáció, Piliscsaba 2016. november 11-13.

FIGYELEM: LETÖLTÉSHEZ ÉS/VAGY MEGHALLGATÁSHOZ KATTINTSON A KIVÁLASZTOTT ELADÓ ALÁHÚZOTT NEVÉRE!

Az elhangzott közérdek eladások, igehirdetések a szolgálattevk elzetes engedélye alapján kerültek fel a világhálóra, idrendben:

01 * D. Szebik Imre nyitó áhítata Róm 1,16-17 alapján

02 * Dr. Korányi András eladása a reformáció és Európa kapcsolatáról

03 * Vet István eladása a reformáció és az Ószövetség kapcsolatáról

04 * Vet István esti áhítata Róm 15,5-6 alapján

05 * D. Szebik Imre reggeli áhítata Mt 18,19-22 alapján

06 * Dr. Fabiny Tibor eladása a reformáció Biblia értelmezésérl

07 * Balicza Iván eladása a klerikusok és laikusok hivatásetikájáról a reformáció tükrében

08 * Dr. Frenkl Szilvia eladása a családi kapcsolatokról

09 * Dr. Reuss András eladása a reformáció s a biblikus tanítás szükségességérl

10 * D. Szebik Imre eladása a reformáció és a szentségek kapcsolatáról

11 * Kézdy Péter esti áhítata ApCsel 8,26-40 alapján

12 * D. Keveházi László eladása a reformáció és az oktatás-nevelés kapcsolatáról

13 * Kézdy Péter záró igehirdetése Jer 8,4-7 alapján

A következ hétvége 2017. május 12-14. között kerül megrendezésre Piliscsabán. Minden érdekldt szeretettel vár a konferenciát vezet püspök: D. Szebik Imre.

Hangos-képes tudósítás az Evangélikus Portálon!

Vissza