Az EKE Felnőtt hitmélyítő csendeshét igehirdetései [2016.08.07 ]

Az EKE honlapjáról már letőlthető és meghallgatható a teljes hanganyag, innen: https://ekealapitvany.hu/hangtar.php

A honlapomra feltöltött igehirdetések az aláhúzott címre való kattintással érhetőek el! Piliscsaba, 2016. augusztus 1-6. Az előadók előzetes engedélyével közreadott hanganyagok!

"Az Úr az én kőszálam, váram és megmentőm!" (Zsolt 18,3)

Délelőtti előadások: ITTZÉS ISTVÁN * Főtéma: A kősziklára épített ház

1 * A jó és a rossz tudása (2Móz 20,1-20; 2Móz 32,15-29; 2Thessz 2,7)

2 * Istennél, csakis Krisztusban van helyünk (2Móz 17,1-7; 2Móz 33,17-23; 1Kor 10,1-5)

3 * Emlékkövek (Józs 4,1-9; Józs 24,25-28; 5Móz 8,1-6; Lk 19,40)

4 * Lelki szívátültetés (Ez 11,17-21; Jer 17,9-10)

5 * Van-e alapja házadnak, egyházadnak? (1Kor 3,11; Mt 7,24-27; Ézs 28,16-18; Mt 16,13-20)

Esti evangelizáció: BOZORÁDY ZOLTÁN * Főtéma: Ne félj, csak higgy!

1 * Krisztus hatalma az elemek felett (Mk 4,35-41; 6,45-52)

2 * Krisztus hatalma a Sátán felett (Mk 5,1-20; 1Jn 3,8)

3 * Krisztus hatalma bűn, betegség, halál felett (Mk 5,21-43)

4 * A hitetlenség végzete (Mk 6,14-29)

5 * A hit győzelme (Mk 7,24-30) 

Délutáni fórumbeszélgetés: AZ IMÁDSÁGRÓL * Ajánlott "szakirodalom": TÚRÓCZY ZOLTÁN: KÖZBENJÁRÓ IMÁDSÁG elérhető innen: 

https://garainyh.hu/wordtar2/Evangelikus%20lelkeszek%20igehirdetesei/Turoczy%20Zoltan%20irasai/Kozbenjaro%20imadsag.pdf

Aktuális ajánlat: A honlapomon lévő hanganyagok; Túróczy Zoltán igehirdetései itt: https://garainyh.hu/hangzooromhirtar/hangzooromhirtar.php?dir=Turoczy%20Zoltan/

Az EKE Énekeskönyv elérhető innen: https://ekealapitvany.hu/ekeenekeskonyv/index.php

Túróczy Zoltán igehirdetései a Missziói Központ honlapján, itt: http://misszio.lutheran.hu/mediatar/regi-felvetelek/790-turoczy-zoltan-ime-az-ember

Olvassa a Szentírást a RÚF szerint: http://abibliamindenkie.hu/

Fényképes tudósítás az Evangélikus Portálon! http://evangelikus.hu/cikk/hitmelyito-csendeshet-piliscsaban-2016

 
Vissza