Luther
Tovább a film megnézéséhez >>
https://garainyh.hu 
 
  Szinkronizált film!
A film Martin Luther, a XVI. századi keresztény reformáció vezéralakjának életrajza, aki új utakat nyitott a hit felfedezésében. A történet a szerzetesi fogadalomtételnél kezdõdik és végigkíséri Luther belsõ küzdelmét a felszentelés utáni vágy és az egyházi hierarchiában uralkodó korrupció és képmutatás keltette egyre növekvõ iszonyodás összeegyeztetése érdekében. Végül is eretnekséggel vádolják, és szembe kell néznie az éppen hatalmon lévõ bíborosokkal és hercegekkel, miközben arra buzdítja õket, hogy tegyék elérhetõvé a Szentírást az egyszerû hívõk számára, valamint az igazságosság és becsületesség útján vezessék az egyházat a hit felé.
 
 
Az idõpont
Tovább a film megnézéséhez >>
https://garainyh.hu 
 
  A fõszereplõ egy hetilapnál dolgozik. Az Úr egy angyalt küld hozzá üzenetével: szeptember 19-én este 18:05-kor meghal. Mit kezd a riporternõ ezzel az üzenettel?  
 
Otthagyottak I. II. III.
Tovább a film megnézéséhez >>
https://garainyh.hu 
 
  Szinkronizált!
A New York Times bestseller regénye alapján készült film a Biblia legtitokzatosabb részén, a Jelenések Könyvén keresztül lenyûgözõ kalandokon át vezeti a nézõt.
 
 
Jelenések
Tovább a film megnézéséhez >>
https://garainyh.hu 
 
  Szinkronizált film!
Az "Otthagyottak" címû filmek gondolatkörének tovább-bõvítése. Az elõttünk álló antikrisztusi kor várható jelenségeit tárja elénk ez az elgondolkodtató, s a hitbeli kiállásra bátorító film.
 
 
Ítélet
Tovább a film megnézéséhez >>
https://garainyh.hu 
 
  Szinkronizált film!
A "Jelenések" c. film folytatása.  Az utolsó idõk filmje. Keresztények egy csoportja ellenáll a fenevad bélyegének. Hogy az antikrisztus példát statuáljon, halálra ítélnek egy nõt, elõre lerendezett tárgyalással, de elvetik a súlykot: Magát Jézust akarják a vádlottak padján látni.
 
 
Áldott kezek
Tovább a film megnézéséhez >>
https://garainyh.hu 
 
  Egy hívõ agysebész által csodálatosan sikerülnek bonyolult és veszélyes mûtétek. Nem véletlenül.  
 
Késõ éjszaka
Tovább a film megnézéséhez >>
https://garainyh.hu 
 
  Kötözködõ fiatalok csõbe akarnak húzni egy keresztény fiút.  
 
Az eskû
Tovább a film megnézéséhez >>
https://garainyh.hu 
 
  John Brightonnak és feleségének, Ellennek, az asszony könyörtelen betegségével kell megküzdeniük. Fordulóponthoz érnek, és ekkor dõl el, hogy házasságuk darabokra hullik-e szét, vagy úgy fogják szeretni egymást, mint még soha.
Johnnak egyedül kell ismét rátalálni önmagára, s ekkor érti meg, mi is az igazi jelentése az oly sok évvel azelõtt fogadott esküjének
 
 
Végtelen hit
Tovább a film megnézéséhez >>
https://garainyh.hu 
 
  Szinkronizált film!
Balfácánok próbálnak rögbizni egy keresztény iskolában. Dehát ezt nem nekik találták ki. Amikor viszont mindenki igazából Istenhez fordul, megváltoznak a viszonyok, hiszen a hit mindenre képes.
 
 
A dárda hegye
Tovább a film megnézéséhez >>
https://garainyh.hu 
 
  1956-ban waodani indiánok öt misszionárust ( Jim Elliot és társait) legyilkoltak az ecuádori õserdõkben.
Feleségeik elhatározták hogy életük kockáztatásával is, de elmennek a törzshöz és megismertetik velük Isten kegyelmét és szeretetét.
Igaz történet!
 
 
A nap mögött
Tovább a film megnézéséhez >>
https://garainyh.hu 
 
  Egy muzulmán fiú megtér. Eddig még semmi komplikáció. De hazautazik (az USA-ból) és elmondja a családjának is...  
 
Menekülés a pokolból
Tovább a film megnézéséhez >>
https://garainyh.hu 
 
  Egy kórházban több ember vallomását rögzítik az úgynevezett halálközeli élményekkel kapcsolatban. Gonosz lényekekkel találkoznak akik kínzók módjára viselkednek, leírhatatlan dolgokat látnak és élnek át.
Egy orvos (Dan Kruse, aki a Zarándok útjában is a fõszerepet játsza) elhatározza hogy "ellátogat" e pokolba. Élményeit egyenesben láthatod.
 
 
A Menny kapuja, pokol lángjai
Tovább a film megnézéséhez >>
https://garainyh.hu 
 
  Szinkronizált!
A drámát 1979-ben a lengyel származású kanadai Rudy Krulik írta azzal a céllal, hogy a Biblia igazságait Isten bemutathassa az embereknek. Erre ennek a darabnak - mely különleges fény- és hanghatások segítségével próbálja a nézõk érdeklõdését felkelteni - komoly lehetõségei vannak. Az író és a szereplõk a valós életbõl vett jeleneteken keresztül igyekeznek bemutatni Jézus Krisztus szeretetét és megváltását, közel hozni a menny légkörét, bemutatni a pokol borzalmait. Az egyes jelenetek feltárják a ma emberének problémáit és egyben a megoldáshoz vezetõ utat is megmutatják. Isten evangéliumát hirdetik.
 
 
A zarándok útja
Tovább a film megnézéséhez >>
https://garainyh.hu 
 
  Utazás a menyországba.
John Bunyan híres könyve után készült produkció. Bemutatja a Keresztény nevû férfi viszontagságait az üdvözülés felé.
 
 
Séta a múltba
Tovább a film megnézéséhez >>
https://garainyh.hu 
 
  Szinkronizált film!
Landon Carter a menõ arcok príma életét éli egy középiskolában. Mindennapi elfoglaltsága közé tartozik például a kevésbé tökéletes fazonokkal történõ gonoszkodás. Amikor egy alsós iskolatársukra kimért csapatos tréfa rosszul sül el, Landont büntetésként közösségi feladatok elvégzésére ítélik. Kénytelen lesz a szombati iskolában korrepetálni, résztvenni az iskolai színdarabban, és még pár hasonló - nem túl menõ - cselekedetet végrehajtani. Ilyen módon kapcsolatba kerül az iskola "csodabogarával", Jamie-vel, aki a helyi baptista lelkész egyetlen lánya.
 
 
Idõváltoztató
Tovább a film megnézéséhez >>
https://garainyh.hu 
 
  A film bemutatja 1890 Amerikáját, ahol még keresztény erkölcsök uralkodnak.
Az egyik professzor apja egy idõgépet szerkesztett, és így bepillantást nyerünk a XX. század Istentõl elrugaszkodott társadalmába is.
 
 
Kiáltás a hegyek közül
Tovább a film megnézéséhez >>
https://garainyh.hu 
 
  Szinkronizált film!
Egy szétesésre ítélt kapcsolat meggyógyulásáról szól a film, különösen a végén kínálva segítséget mindnyájunk számára.
 
 
Az utolsó bûnevõ
Tovább a film megnézéséhez >>
https://garainyh.hu 
 
  Walesiek az Újföldön. Paradicsomi állapotok, de elkövetnek valami iszonyú dolgot... ...és bevezetnek egy régi, sötét szokást. Egy kiválasztott bûnbaknak kell minden elhalálozott bûnét magáravenni. Kate, egy 13 éves leányzó viszont megtalálja az utat az egyetlen és igazi "bûn-evõhöz" és elvezeti az egész közösséget Jézushoz.  
 
Megmentõ Isten.
Tovább a film megnézéséhez >>
https://garainyh.hu 
 
  Szinkronizált!
Egy férfi aki gyilkosságért ült 15 évet az Úr szolgálatába áll. Kemény környezetben játszódik (kábítószer árusok). Fõszerepben a híres hollywoodi szinész, Ving Rhames.
 
 
Azonosítatlan
Tovább a film megnézéséhez >>
https://garainyh.hu 
 
  Egy magazin riportereit kiküldik egy ufók látogatta faluba. A film megpróbál rámutatni arra hogy az ufók a bibliában leírt sátán trükkjei. Az elragadtatáskor milliók fognak "eltûnni" a földrõl (igaz keresztények) és a világ magára lesz hagyatva. Egy olyan világ, ahol megszünt a kegyelem és a Szent Lélek jelenléte. A sötétség erõi pedig már elõre egy magyarázatot fabrikálnak a keresztények eltünésére. Mivelhogy ez egy olyan csoportosulás, akik csak hátráltatták az "evoluciót" és most végre szabad út nyílik egy mágikus világ felé ahol az ember lesz az Isten és semmi, de semmi nem lesz lehetetlen.  
 
Tûzbiztos
Tovább a film megnézéséhez >>
https://garainyh.hu 
 
  A Fireproofban a tûzzel való küzdelem helyett a házasság megmentése kerül elõtérbe.A keresztény házasságfelfogást tükrözõ film rendezõje a Zenit katolikus hírügynökségnek nyilatkozott. „A film címe nem arra utal, hogy a házasságot soha nem éri tûz, hanem arra, hogy ha jön, ki lehet védeni. Minden házasságot érnek "tüzek", és a védekezéshez a házastársaknak tudniuk kell, hogy a szeretet, az elkötelezettség inkább döntés, mintsem érzelem" – fogalmaz a rendezõ, Alex Kendrick. „Amerikában támadják, gyengítik és megpróbálják újradefiniálni a házasságot. Ez a film arról szól, hogy a házasságot tisztelni kell, és érdemes érte küzdeni. A házasság a társadalom tartópillére; ha összeomlik, a család és a közösség omlik össze. Istennek terve van a házassággal; ezt a tervet szeretnénk újra méltó módon felmutatni."  
 
Teljesen idegen
Tovább a film megnézéséhez >>
https://garainyh.hu 
 
  A fõszereplõ egy meghívót kap vacsorára.
Aláírás: Jézus Krisztus
A nõ hitetlenkedve, de elmegy, és Jézus megmutatja neki, miért ilyen a világ, amilyen.

"Ímé az ajtó elõtt állok és zörgetek; ha valaki meghallja az én szómat és megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz és vele vacsorálok, és õ én velem." Jel 3,20
 
 
Egy másik teljesen idegen
Tovább a film megnézéséhez >>
https://garainyh.hu 
 
  Teljesen idegen második része.
Kb 10 év múlva a Teljesen idegen fõszereplõjének a lázadó tini lánya találkozik Jézussal egy repülöút alkalmával.
A két film választ ad szinte minden kérdésre, ami az embereket foglalkoztatja a keresztyénséggel és világvalásokkal kapcsolatban.
 
 
Csodakrumpli
Tovább a film megnézéséhez >>
https://garainyh.hu 
 
  Dél-Afrikában játszódik. Egy farmercsaládnak a viszontagságai. A feleség keresztény, és amikor a férfi is megtér, az Úr htalmas csodákkal tarkítja életüket.  
 
A Kés és a Kereszt
Tovább a film megnézéséhez >>
https://garainyh.hu 
 
  1958-ban különös dolog történt David Wilkersonnal, egy kis hegyvidéki falu tiszteletesével.A Life magazint olvasva megakadt a szeme egy cikken, amely brutális gyilkosságról tudósított.Egy New-York-i geng tizenéves bûnözõi kegyetlen módon végeztek ki egy béna fiút.
A társadalom minden dühe-természetesen a kíméletlen gyilkosok ellen fordult, egy kivétellel. A kivétel David Wilkerson volt.
A Szentlélek sugallatára New Yorkba ment, hogy e fiúk lelkét, társaikéval együtt, Istennek megmentse.
E hõsies, s a kezdetén kilátástalannak tûnõ küzdelemrõl szól a film.
Valós történet.