- Szerda [2008.09.24 ]

 

 

 

     

Ézs 62,2b

Gal 2,20

 

Új nevet adnak neked, melyet az ÚR maga határoz meg.

 

Krisztussal együtt keresztre vagyok feszítve: többé tehát nem én élek, hanem Krisztus él bennem; azt az életet pedig, amit most testben élek, az Isten Fiában való hitben élem, aki szeretett engem, és önmagát adta értem.
 

és új nevet adnak néked, a melyet az Úr szája határoz meg.

 

Krisztussal együtt megfeszíttettem. Élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus; a mely életet pedig most testben élek, az Isten Fiában való hitben élem, a ki szeretett engem és önmagát adta érettem.
 

Új néven hívnak majd, amellyel az Úr ajka nevez el.

 

Élek, de már nem én, hanem Krisztus él énbennem. Minthogy azonban most még testben élek, Isten Fiának hitében élek, aki szeretett engem és feláldozta magát értem.
 

Isten gyermekeinek közös új neve: Krisztust követő, azaz keresztyén ember; ha el tudod mondani Pál e bizonyságtételét, akkor ezt az új nevedet soha nem törlik ki az élet könyvéből, és átmentél a halálból az életbe, mert Isten neveden szólított és az övé vagy!

     
Vissza