- Péntek [2020.08.07 ]

A 2020. esztendő ÚTMUTATÓ vezérigéje (Mk 9,24) A fiú apja azonnal felkiáltott:

"Hiszek! Segíts a hitetlenségemen!" #GaraiNyh #AndreasBlog

S z e n t B I B L I A *

A mai nap evangélikus igéi

Ószövetség: Zak 1,17b

S z e n t B I B L I A *

http://www.losungen.de

Újszövetség: 2Kor 1,10


megvigasztalja még az Úr a Siont, és továbbra is Jeruzsálem lesz a választottja.


 aki ilyen halálos veszedelemből megszabadított minket, és meg is fog szabadítani. Benne reménykedünk, hogy ezután is megszabadít


mert megvígasztalja még az Úr a Siont, és magáévá fogadja még Jeruzsálemet!


A ki ilyen nagy halálból megszabadított és szabadít minket: a kiben reménykedünk, hogy ezután is meg fog szabadítani;


Az Úr megkönyörül Sionon, és ismét kiválasztja Jeruzsálemet.”

Ő mentett ki bennünket a súlyos életveszélyből, és ezután is ki fog menteni. Belé vetjük minden reményünket, hogy ezentúl is mindig megment minket.


"Az ÚR Jézus Krisztus: ISTEN!" * "Vigasztaljátok, vigasztaljátok népemet! – mondja Istenetek." - "Meg is szabadít engem az Úr minden gonosztól, és bevisz az ő mennyei országába. Övé a dicsőség örökkön-örökké." - "Hát nem az én drága fiam Efraim? Hát nem az én kedves gyermekem? Valahányszor megfenyegetem, végül mégis elfog a szánalom iránta: megremeg érte a bensőm, irgalmaznom kell neki – így szól az Úr." - Tud Jézus vigasztalni, mint senki más! Szeretlek, hangzik majd a biztatás!

LELKI ELEMÓZSIA * RÚF online Biblia: http://abibliamindenkie.hu/uj/


Vissza