- Csütörtök [2020.08.06 ]

A 2020. esztendő ÚTMUTATÓ vezérigéje (Mk 9,24) A fiú apja azonnal felkiáltott:

"Hiszek! Segíts a hitetlenségemen!" #GaraiNyh #AndreasBlog

S z e n t B I B L I A *

A mai nap evangélikus igéi

Ószövetség: Zsolt 103,10

S z e n t B I B L I A *

http://www.losungen.de

Újszövetség: ApCsel 15,11a


Nem vétkeink szerint bánik velünk, nem bűneink szerint fizet nekünk.


Ellenben mi abban hiszünk, hogy az Úr Jézus kegyelme által üdvözülünk.


Nem bűneink szerint cselekszik velünk, és nem fizet nékünk a mi álnokságaink szerint.


Sőt inkább az Úr Jézus Krisztus kegyelme által hiszszük, hogy megtartatunk,


Nem bűneik szerint bánik velünk, és nem vétkeink szerint fizet vissza.

Az a hitünk, hogy Urunk Jézus kegyelméből üdvözülünk mi is,


"Az ÚR Jézus Krisztus: ISTEN!" * "Szeret az Úr, azért nincs még végünk, mert nem fogyott el irgalma:" - "tudjuk, hogy az ember nem a törvény cselekedetei alapján igazul meg, hanem a Krisztus Jézusba vetett hit által. Ezért mi is Krisztus Jézusban hittünk, hogy megigazuljunk a Krisztusban való hit és nem a törvény cselekvése által, mert a törvény cselekvése által nem igazul meg egy ember sem." - "De Isten, gazdag lévén irgalomban, az ő nagy szeretetéért, amellyel minket szeretett, hogy minket is, akik halottak voltunk a vétkek miatt, életre keltett Krisztussal együtt – kegyelemből van üdvösségetek!" - Hiszem és vallom: Minden csak Isten kegyelme az életemben!

LELKI ELEMÓZSIA * RÚF online Biblia: http://abibliamindenkie.hu/uj/


Vissza