- Hétfő [2020.08.03 ]

A 2020. esztendő ÚTMUTATÓ vezérigéje (Mk 9,24) A fiú apja azonnal felkiáltott:

"Hiszek! Segíts a hitetlenségemen!" #GaraiNyh #AndreasBlog

S z e n t B I B L I A *

A mai nap evangélikus igéi

Ószövetség: Péld 3,34

S z e n t B I B L I A *

http://www.losungen.de

Újszövetség: Fil 2,3


A csúfolódókat ő megcsúfolja, az alázatosaknak pedig kegyelmet ad.


Semmit ne tegyetek önzésből, se hiú dicsőségvágyból, hanem alázattal különbnek tartsátok egymást magatoknál;


Ha kik csúfolók, ő megcsúfolja azokat;a szelídeknek pedig ád kedvességet.


Semmit nem cselekedvén versengésből, sem hiábavaló dicsőségből, hanem alázatosan egymást különbeknek tartván ti magatoknál.


Akik gúnyolódnak, azokat ő is kigúnyolja, az alázatosakhoz jóindulattal van.

Semmit se tegyetek vetélkedésből vagy hiú dicsőségvágyból! Inkább mindenki alázatosan a másikat tartsa magánál kiválóbbnak.


"Az ÚR Jézus Krisztus: ISTEN!" * "De még nagyobb kegyelmet is ad, ezért mondja: „Isten a kevélyeknek ellenáll, az alázatosoknak pedig kegyelmet ad.”" - "Ugyanúgy, ti, ifjabbak, engedelmeskedjetek az idősebbeknek, egymás iránt pedig valamennyien legyetek alázatosak, mert Isten a gőgösöknek ellenáll, az alázatosaknak pedig kegyelmet ad." - "Mint Istennek szent és szeretett választottai, öltsetek magatokra könyörületes szívet, jóságot, alázatot, szelídséget, türelmet." - Jézus is megalázta magát és emberré lett, nekünk is meg kell alázkodnunk Isten és embertársunk előtt, hogy felmagasztaltassunk annak idején!

LELKI ELEMÓZSIA * RÚF online Biblia: http://abibliamindenkie.hu/uj/


Vissza