- Csütörtök [2019.12.12 ]

A 2019. esztendő ÚTMUTATÓ vezérigéje (Zsolt 34,15b) Dávid tanácsolja:

"Törekedj békességre, és kövesd azt!"

S z e n t B I B L I A *

A mai nap evangélikus igéi

Ószövetség: Préd 4,17

S z e n t B I B L I A *

http://www.losungen.de

Újszövetség: Mt 6,7


Megfontoltan járj, amikor Isten házába mégy! Többet ér, ha hallgatva járulsz oda, mint ha áldozol az ostobák módjára, akik nem tudják, hogy rosszat tesznek!


Amikor imádkoztok, ne szaporítsátok a szót, mint a pogányok, akik azt gondolják, hogy bőbeszédűségükért hallgattatnak meg.


Őrizd meg lábaidat, mikor az Istennek házához mégy, mert hallgatás végett közeledned jobb, hogynem a bolondok módja szerint áldozatot adni; mert ezek nem tudják, hogy gonoszt cselekesznek.


És mikor imádkoztok, ne legyetek sok beszédűek, mint a pogányok, a kik azt gondolják, hogy az ő sok beszédükért hallgattatnak meg.


Vigyázz a lábadra, amikor Isten házába mégy! Hallgatni menj oda! Jobb az áldozat, mint a balgák adománya. Mert hisz ezek ostobák és rosszat tesznek.


Amikor imádkoztok, ne szaporítsátok a szót, mint a pogányok, akik azt hiszik, hogy ha ömlik belőlük a szó, nyomban meghallgatásra találnak!


"Az ÚR Jézus Krisztus: ISTEN!" * "Akkor ezt mondta Sámuel: Talán ugyanúgy tetszik az ÚRnak az égő- és a véresáldozat, mint az engedelmesség az ÚR szava iránt? Bizony, többet ér az engedelmesség az áldozatnál, és a szófogadás a kosok kövérjénél!" - "Tanuljátok meg tehát, szeretett testvéreim: legyen minden ember gyors a hallásra, késedelmes a szólásra, késedelmes a haragra," - "Ne legyetek tehát hozzájuk hasonlók, mert tudja a ti Atyátok, mire van szükségetek, mielőtt még kérnétek tőle." - Az imádság: párbeszéd Istennel,  a szent Isten szóba áll a bűnös emberrel, ha Fia nevében megy hozzá!

LELKI ELEMÓZSIA * RÚF online Biblia: http://abibliamindenkie.hu/uj/


Vissza