- Vasárnap [2019.12.08 ]

A 2019. esztendő ÚTMUTATÓ vezérigéje (Zsolt 34,15b) Dávid tanácsolja:

"Törekedj békességre, és kövesd azt!"

S z e n t B I B L I A *

A mai nap evangélikus igéi

Ószövetség: Ézs 58,11b

S z e n t B I B L I A *

http://www.losungen.de

Újszövetség: Jn 7,38


Olyan leszel, mint a jól öntözött kert, mint a forrás, amelyből nem fogy ki a víz.


Aki hisz énbennem, ahogy az Írás mondta, annak belsejéből élő víz folyamai ömlenek.


és olyan leszel, mint a megöntözött kert, és mint vízforrás, a melynek vize el nem fogy.


A ki hisz én bennem, a mint az írás mondotta, élő víznek folyamai ömlenek annak belsejéből.


olyan leszel, mint az öntözött kert, és mint a vízforrás, amelynek vize nem apad el soha.


aki hisz bennem: belsejéből az Írás szava szerint élő víz folyói fakadnak.”


"Az ÚR Jézus Krisztus: ISTEN!" * "Ezt pedig a Lélekről mondta, akit a benne hívők fognak kapni, mert még nem adatott a Lélek, mivel Jézus még nem dicsőült meg." - "Az ünnep utolsó nagy napján felállt Jézus, és így kiáltott: „Ha valaki szomjazik, jöjjön hozzám, és igyék!" - "Megjönnek majd, és ujjonganak Sion magaslatán, élvezik az ÚRtól kapott javakat: a gabonát, a mustot és az olajat, a juhokat és a marhákat. Olyan lesz a lelkük, mint az öntözött kert, és nem hervadoznak többé." - Mi is kérhetünk élő vizet Jézustól, de ennek előfeltétele a belé vetett kételkedés nélküli hit.

LELKI ELEMÓZSIA * RÚF online Biblia: http://abibliamindenkie.hu/uj/


Vissza