- Péntek [2019.12.06 ]

A 2019. esztendő ÚTMUTATÓ vezérigéje (Zsolt 34,15b) Dávid tanácsolja:

"Törekedj békességre, és kövesd azt!"

S z e n t B I B L I A *

A mai nap evangélikus igéi

Ószövetség: Zsolt 68,20

S z e n t B I B L I A *

http://www.losungen.de

Újszövetség: Róm 8,28


Áldott az Úr! Napról napra gondot visel rólunk szabadító Istenünk. (Szela.)


Azt pedig tudjuk, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden javukra szolgál, azoknak, akiket örök elhatározása szerint elhívott.


Áldott legyen az Úr! Napról-napra gondoskodik rólunk a mi szabadításunk Istene! Szela.  


Tudjuk pedig, hogy azoknak, a kik Istent szeretik, minden javokra van, mint a kik az ő végzése szerint hivatalosak.


Áldott legyen az Úr mindennap, ő viseli terhünket. 


Tudjuk azt is, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden javukra válik, hiszen ő saját elhatározásából választotta ki őket.


"Az ÚR Jézus Krisztus: ISTEN!" * "Minden gondotokat őreá vessétek, mert neki gondja van rátok." - "Isten a mi szabadító Istenünk, az Úr, a mi Urunk kihoz a halálból is." - "Most pedig, Izráel, mit kíván tőled Istened, az Úr? Csak azt, hogy Istenedet, az Urat féld, járj mindenben az ő útjain, szeresd őt, és szolgáld az Urat, a te Istenedet teljes szívedből és teljes lelkedből," - Az első és legnagyobb parancsolat az Isten szeretetének törvénye, de mi csak viszont szerethetjük, mert ő előbb szeretett minket!

LELKI ELEMÓZSIA * RÚF online Biblia: http://abibliamindenkie.hu/uj/


Vissza