- Szerda [2011.11.09 ]

S z e n t    B i b l i a

Ószövetség:  5Móz 30,9b

S z e n t    B i b l i a

Újszövetség:  Lk 15,10

 

Mert újra öröme telik az ÚRnak abban, hogy jót tegyen veled, ahogyan öröme telt atyáidban,

 

Mondom nektek, így fognak örülni az Isten angyalai egyetlen megtérő bűnösnek.”

 

Mert hozzád fordul az Úr és öröme lesz benned a te jódra, a miképen öröme volt a te atyáidban.

 

Ezenképen, mondom néktek, örvendezés van az Isten angyalainak színe előtt egy bűnös ember megtérésén.

 
 

Mert az Úrnak öröme telik benned, a te javadra, ahogyan örömét lelte atyáidban,

 

Mondom nektek, az Isten angyalai is éppígy örülnek majd egy megtérő bűnösnek.”

 

"Mondom nektek, hogy ugyanígy nagyobb öröm lesz a mennyben egyetlen megtérő bűnösön, mint kilencvenkilenc igaz miatt, akinek nincs szüksége megtérésre.” - Szereztél már ilyen örömet Istenednek?

Vissza