- Hétfő [2008.01.07 ]

 

 

 

     

"Ne félj!" 1Móz 42,18

"Én vagyok!" Zsid 2,13

 

Harmadnap ezt mondta nekik József: Ezt tegyétek, ha élni akartok! Hiszen én is félem az Istent!

 

És ismét: „Én őbenne reménykedem” majd újra: „Íme, itt vagyok, én és a gyermekek, akiket az Isten adott nekem.”
 

Harmadnap pedig monda nékik József: Ezt cselekedjétek, hogy éljetek; az Istent én is félem.

 

És ismét: Én ő benne bízom;  és ismét: Ímhol vagyok én és a gyermekek, a kiket az Isten nékem adott.
 

A harmadik napon így szólt hozzájuk: „Ha életben akartok maradni, ezt kell tennetek: én istenfélő ember vagyok.

 

Majd: Bizalommal ráhagyatkozom. Aztán: Nézd, én és gyermekeim, az Úr adta nekem őket.
 

Amint Józsefben is Isten félelme lakozott, úgy Ézsaiás is benne hitt, s gyermekeit az ő ajándékának tekintette; a mi üdvösségünk fejedelme is jelen van az Isten gyermekeiben, akikért hű és irgalmas főpapként szerzett engesztelést és váltságot.

     
Vissza