- Szombat [2008.01.05 ]

 

 

 

     

"Ne félj!" 1Móz 32,8

"Én vagyok!" Jel 1,8

 

Jákóbot ekkor nagy félelem és szorongás fogta el, ezért két táborra osztotta a vele levő népet, meg a juhokat, marhákat és tevéket.

 

Én vagyok az Alfa és az Ómega így szól az Úr Isten, aki van, és aki volt, és aki eljövendő: a Mindenható.
 

Igen megíjede Jákób és féltében a népet, mely vele vala, a juhokat, a barmokat és a tevéket két seregre osztá.

 

Én vagyok az Alfa és az Omega, kezdet és vég, ezt mondja az Úr, a ki van és a ki vala és a ki eljövendő, a Mindenható.
 

Jákob nagyon megijedt és aggódott. Két táborra osztotta embereit, valamint a nyájat és a barmokat.

 

„Én vagyok az alfa és az ómega (a kezdet és a vég)” - mondja az Úr, az Isten, aki van, aki volt és aki eljő, a Mindenható.
 

Jákób a testvérétől félt, ahelyett, hogy teljes szívéből Istent félte és szerette volna, aki az idő Ura is, számára nincs tér és idő; ő a Mindenható Úr Isten, tehát kezdet és vég nélküli; az örök Vagyok!  

     
Vissza