- Péntek [2008.01.04 ]

 

 

 

     

"Ne félj!" 1Móz 28,17

"Én vagyok!" Jel 1,17

 

Félelem fogta el, és így szólt: Milyen félelmes ez a hely! Nem más ez, mint Isten háza és a menny kapuja.

 

Amikor megláttam, lába elé estem, mint egy halott, ő rám tette jobbját, és így szólt: „Ne félj, én vagyok az első és az utolsó,
 

Megrémüle annak okáért és monda: Mily rettenetes ez a hely; nem egyéb ez, hanem Istennek háza, és az égnek kapuja.

 

 aMikor pedig láttam őt, leesém az ő lábaihoz, mint egy holt. És reám veté z ő jobbkezét, mondván nékem: Ne félj; én vagyok az Első és az Utolsó,
 

Megborzadt, és azt mondta: „Milyen félelmetes ez a hely, valóban itt van az Isten háza és itt van az ég kapuja.”

 

Amikor megpillantottam, mint egy halott a lába elé rogytam, de megérintett jobbjával, és megszólított: „Ne félj! Én vagyok az első és az utolsó
 

Megrendítő a Szentírás elejéről és végéről vett két igében a közös üzenet: Jákób is és János is megrémül, amikor az Isten szavát hallja a menny kapujából, de az ÚR bátorítja, megáldja és kijelenti magát nekik; Istentől nekünk nem megrémülni kell, de Istent félnünk és szeretnünk kell és csak benne bíznunk!

     
Vissza