- Vasárnap [2008.05.25 ]

 

 

 

     

"Ne félj!" Zsolt 49,17

"Én vagyok!" Jer 9,23

 

Ne törÅ‘dj azzal, ha valaki meggazdagszik, ha sok kincs lesz is házában.

 

Aki dicsekedni akar, azzal dicsekedjék, hogy érti és tudja rólam, hogy én vagyok az ÚR, aki szeretetet, jogot és igazságot teremtek a földön, mert ezekben telik kedvem - így szól az ÚR!
 

Ne félj, ha valaki meggazdagszik, ha megöregbül házának dicsÅ‘sége;

 

Hanem azzal dicsekedjék, a ki dicsekedik, hogy értelmes és ismer engem, hogy én vagyok az Úr, a ki kegyelmet, ítéletet és igazságot gyakorlok e földön; mert ezekben telik kedvem, azt mondja az Úr.
 

Ne méltatlankodj hát, ha valaki gazdag, és ha házának fénye gyarapszik!

 

hanem aki dicsekedni akar, azzal dicsekedjék, hogy van benne értÅ‘ lélek és ismer engem, mert én vagyok az Úr, és én kegyelemben, igazságban és hűségben kormányozom a földet; ezekben lelem kedvemet - mondja az Úr.
 

Ne a mások, vagy saját testi kincseinkkel dicsekedjünk emberek elÅ‘tt, mert Isten elÅ‘tt nincs mivel dicsekednie a bűnös embernek; hanem tegyünk bizonyságot a bennünk élÅ‘ bensÅ‘ kapcsolatról, istenismeretrÅ‘l, miként Tamás és Pál: Én Uram és Istenem! Élek többé nem én, hanem Krisztus él bennem!

     
Vissza