- Péntek [2008.05.23 ]

 

 

 

     

"Ne félj!" Zsolt 40,16

"Én vagyok!" Jer 24,7

 

Rettegjenek szégyenükben, akik hahotázva beszélnek rólam!

 

Olyan szívet adok nekik, amellyel megismernek engem, hogy én vagyok az ÚR. Ők népemmé lesznek, én pedig Istenük leszek, mert teljes szívükkel megtérnek hozzám.
 

Pusztuljanak el az ő gyalázatosságuk miatt, a kik azt mondják nékem: Hehé, hehé!

 

És szívet adok nékik, hogy megismerjenek engemet, hogy én vagyok az Úr, és ők én népemmé lesznek, én pedig Istenökké leszek, mert teljes szívökből megtérnek hozzám.
 

Dermedjenek kővé szégyenükben, akik gúnyolnak: „Jól van így!”

 

És szívet adok nekik, hogy elismerjék: én vagyok az Úr. Ők az én népem lesznek, én meg Istenük leszek, mert teljes szívükből hozzám térnek.
 

Az ÚR Isten ingyen kegyelmi ajándéka az újjászületéskor kapott új szív, enélkül csak félni és rettegni tudunk a mindeható Istentől; de ő Fiában Atyánkká lett, s így tudjuk őt fel-, meg- és elismerni Urunknak és Istenünknek! 

     
Vissza