- Szombat [2012.06.30 ]

S z e n t    B i b l i a

"Ne félj!":  Préd 8,13

S z e n t    B i b l i a

"Én vagyok!":  Jer 32,38

 

A bűnösnek azonban nem lesz jó dolga, és élete nem nyúlik hosszúra, mint az árnyék, mivel nem féli az Istent.

 

Az én népem lesznek, én pedig Istenük leszek.

 

A hitetlennek pedig nem lesz jó dolga, és nem hosszabbítja meg az ő életét, olyan lesz, mint az árnyék, mert nem rettegi az Istennek orczáját.

 

És népemmé lesznek nékem, én pedig nékik Istenök leszek.

 
 

A gonosznak nem lesz jó sora, és nem fogja napjait megnyújtani, mint az árnyékot, mivel nem fél az Istentől.

 

Akkor majd az én népem lesznek, én meg az ő Istenük leszek.

 

"Tudod-e azt, hogy ősidőktől fogva, amióta csak ember került a földre, a bűnösök vigadozása rövid ideig tart, és az elvetemültek öröme egy pillanat?" - Az istenhívők az ő népe.

Garainyh*non-stop†Mission

Vissza