- Péntek [2012.06.29 ]

S z e n t    B i b l i a

"Ne félj!":  Préd 5,6

S z e n t    B i b l i a

"Én vagyok!":  Jer 42,11

 

Bizony a sok álommal és a sok beszéddel együtt jár a hiábavalóság. Ezért féld az Istent!

 

Ne féljetek Babilónia királyától, akitől most féltek! Ne féljetek tőle - így szól az ÚR -, mert veletek vagyok, megszabadítalak és megmentelek benneteket a kezéből!

 

Mert a sok álomban a hiábavalóság is és a beszéd is sok; hanem az Istent féljed.

 

Ne féljetek a babiloni királytól, a kitől most féltek, ne féljetek tőle, azt mondja az Úr; mert veletek vagyok, hogy megtartsalak és megszabadítsalak titeket az ő kezéből.

 
 

Ennyi álom, ennyi hiábavalóság; sok a szóbeszéd és a szélkergetés. Tehát féld az Istent!

 

Ne féljetek többé Babilon királyától; ne féljetek tőle -mondja az Úr -, mert veletek vagyok, hogy megmentselek és kiszabadítsalak titeket a kezéből.

 

"Az a próféta, aki álmot látott, mondja meg, hogy csak álom volt. De aki igét kapott, hirdesse igémet igazán! Mi köze a szalmának a tiszta búzához? - így szól az ÚR." -Jussunk el az emberi beszédtől Isten élő igéjéhez!

Garainyh*non-stop†Mission

Vissza