- Csütörtök [2012.06.28 ]

S z e n t    B i b l i a

"Ne félj!":  Péld 29,25

S z e n t    B i b l i a

"Én vagyok!":  Jer 44,26

 

Az emberektől való rettegés csapdába ejt, de aki az ÚRban bízik, az oltalmat talál.

 

De halljátok meg az ÚR igéjét ti júdaiak mindnyájan, akik Egyiptomban laktok: Megesküdtem az én nagy nevemre - mondotta az ÚR -, hogy egyetlen júdai ember sem ejti ki többé a nevemet egész Egyiptomban így: Az én URamra, az élő ÚRra mondom!

 

Az emberektől való félelem tőrt vet; de a ki bízik az Úrban, kiemeltetik.

 

Azért halljátok meg az Úr szavát mind, ti Júdabeliek, a kik Égyiptom földében lakoztok: Ímé, én az én nagy nevemre megesküdtem, azt mondja az Úr, hogy egyetlen Júdabeli férfiú szája sem fogja az én nevemet kiejteni, mondván: Él az Úr Isten, egész Égyiptom földén!

 
 

Az emberfélelem kelepcét állít fel, de aki az Úrban bízik, védelmet lel.

 

De halljátok az Úr szavát, mindnyájan, ti, júdaiak, akik Egyiptom földjén laktok: Saját nagy nevemre esküszöm - mondja az Úr -, hogy Júda népéből senki sem említi többé az én nevemet egész Egyiptomban; egyikük sem mondja többé: „Amint igaz, hogy Isten, az Úr él!”

 

"Ne féljetek azoktól, akik megölik a testet, de a lelket meg nem ölhetik. Inkább attól féljetek, aki a lelket is, meg a testet is el tudja pusztítani a gyehennában.” Vessük el modern, mai bálványainkat is!

Garainyh*non-stop†Mission

Vissza