- Szerda [2012.06.27 ]

S z e n t    B i b l i a

"Ne félj!":  Péld 24,21

S z e n t    B i b l i a

"Én vagyok!":  Jer 46,28

 

Féljed, fiam, az URat és a királyt, és felforgatók közé ne keveredj!

 

Ne félj, szolgám, Jákób - így szól az ÚR -, mert én veled leszek! Véget vetek minden népnek, akik közé szétszórtalak, de neked nem vetek véget. Megfenyítelek igazságosan, mert nem hagyhatlak büntetés nélkül.

 

Féld az Urat, fiam, és a királyt; a pártütők közé ne elegyedjél.

 

Ne félj te, oh én szolgám Jákób, azt mondja az Úr, mert én veled vagyok, mert véget vetek minden nemzetnek, a kik közé kivetettelek téged, néked pedig nem vetek véget, hanem megverlek téged ítélettel, mert nem hagyhatlak teljesen büntetés nélkül.

 
 

Fiam, tiszteld az Urat és a királyt; sem egyik, sem másik ellen ne lázadj fel!

 

Ne félj hát, szolgám, Jákob - mondja az Úr -, mert veled vagyok. Azoknak a népeknek mind véget vetek, amelyek közé szétszórtalak; de neked nem vetek véget, csak megfenyítelek igazság szerint, mert nem hagyhatlak teljesen büntetlenül.

 

"Minden lélek engedelmeskedjék a felettes hatalmaknak, mert nincs hatalom mástól, mint Istentől, ami hatalom pedig van, az az Istentől rendeltetett." - "Fenyíts minket, URam, de mértékkel, ne haragodban, hogy semmivé ne tégy!" - Akit szeret az Úr, megfenyíti!

Garainyh*non-stop†Mission

Vissza