- Hétfő [2012.06.25 ]

S z e n t    B i b l i a

"Ne félj!":  Péld 21,15

S z e n t    B i b l i a

"Én vagyok!":  Ez 6,10

 

Az igaznak öröm, ha a törvény jut érvényre, de a gonosztevőnek rettegés.

 

Akkor majd megtudják, hogy én vagyok az ÚR. Nem hiába mondtam meg, hogy ilyen veszedelmet hozok rájuk.

 

Vígasság az igaznak igazat cselekedni; de ijedelem a hamisság cselekedőinek.

 

És megismerik, hogy én vagyok az Úr: nem hiába mondottam, hogy megcselekszem velök e gonoszt.

 
 

Igazságot tenni öröm az igaznak, de nagy ijedelem a gonosztevőknek

 

Így majd megtudják, hogy én vagyok az Úr, hogy nem hiába beszéltem, hanem valóban rájuk szabadítom ezt a sok borzalmat.

 

"Az ostobának a galádságban telik öröme, az értelmes embernek pedig a bölcsességben." - "Majd megtudjátok, hogy én vagyok az ÚR, amikor ott hevernek a halálra sebzettek a bálványok között, az oltárok körül, minden magas halmon, minden hegycsúcson, minden bujazöld fa és minden lombos cserfa alatt; mindenütt, ahol engesztelő illatáldozatot szoktak bemutatni bálványaiknak." - Ne legyen más Istened!

Garainyh*non-stop†Mission

Vissza