- Szombat [2012.06.23 ]

S z e n t    B i b l i a

"Ne félj!":  Péld 10,24

S z e n t    B i b l i a

"Én vagyok!":  Ez 6,14

 

Utoléri a bűnöst az, amitől retteg, az igazak kívánsága pedig teljesül.

 

Kinyújtom a kezemet ellenük, sivárrá és kietlenné teszem az országot, minden lakóhelyüket a pusztától Dibláig. Akkor majd megtudják, hogy én vagyok az ÚR!

 

A mitől retteg az istentelen, az esik ő rajta; a mit pedig kivánnak az igazak, meg lesz.

 

Kinyújtom azért kezemet reájok, és teszem a földet kietlen pusztasággá, a pusztától fogva Dibláig minden lakóhelyökön, hadd tudják meg, hogy én vagyok az Úr!

 
 

A gonoszt utoléri, amitől retteg, amit az igazak kívánnak, az osztályrészük lesz.

 

Kinyújtom ellenük kezemet, pusztasággá teszem a földet a sivatagtól egészen Ribláig mindenütt, ahol csak laknak, és akkor megtudják, hogy én vagyok az Úr.

 

Isten végrehajtja ítéletét népe felett: "Babilónia királya pedig levágatta, megölette őket Riblában, Hamát földjén. Így kellett fogságba mennie Júdának saját földjéről." - A bálványimádás bűne miatti ítélet mást sem kerül el... Isten féltőn szerető ÚR!

Garainyh*non-stop†Mission

Vissza