- Szerda [2012.06.20 ]

S z e n t    B i b l i a

"Ne félj!":  Péld 3,7

S z e n t    B i b l i a

"Én vagyok!":  Ez 7,27

 

Ne tartsd bölcsnek önmagadat, féljed az URat, és kerüld a rosszat!

 

A király gyászolni fog, a fejedelmet borzadás környékezi, és az ország népének megbénul az ereje. Úgy bánok velük, ahogy megérdemlik. Ahogyan ők ítéltek, úgy ítélem meg őket. Akkor megtudják, hogy én vagyok az ÚR.

 

Ne légy bölcs a te magad ítélete szerint; féld az Urat, és távozzál el a gonosztól.

 

A király szomorkodik, a fejedelem irtózatba öltözik; s a föld népének kezei megdermednek. Útjok szerint cselekszem velök, ítéletök szerint ítélem meg őket, hadd tudják meg, hogy én vagyok az Úr.

 
 

Ne tartsd magadat bölcsnek, inkább féld az Urat és kerüld a rosszat!

 

A király gyászolni fog, a fejedelmet szomorúság keríti hatalmába, az ország népének megbénul a keze. Tetteik szerint bánok velük, ítéleteik szerint ítélkezem fölöttük, és megtudják, hogy én vagyok az Úr.

 

"Egymással egyetértésben legyetek, ne legyetek nagyratörők, hanem az alázatosakhoz tartsátok magatokat. Ne legyetek bölcsek önmagatok szerint." Az emberi bölcsesség kezdete az istenfélelem! Mindenek előtt őt szeresd teljesen és igazán!

Garainyh*non-stop†Mission

Vissza