- Hétfő [2012.06.18 ]

S z e n t    B i b l i a

"Ne félj!":  Péd 1,26

S z e n t    B i b l i a

"Én vagyok!":  Ez 11,12

 

ezért én is nevetek majd a bajotokon, kigúnyollak, ha eljön, amitől rettegtek,

 

Akkor majd megtudjátok, hogy én vagyok az ÚR, mert nem az én rendelkezéseim szerint éltetek, és nem az én törvényeimet teljesítettétek, hanem a körülöttetek levő népek törvényeit teljesítettétek.

 

Én is a ti nyomorúságtokon nevetek, megcsúfollak, mikor eljő az, a mitől féltek.

 

És megtudjátok, hogy én vagyok az Úr, mert az én végzéseimben nem jártatok, és rendeléseimet nem cselekedtétek, hanem a pogányok módja szerint cselekedtetek, a kik körültetek vannak.

 
 

Ezért most én is nevetek bajotokon, gúnyolódom, ha hatalmába kerít titeket a rettegés,

 

s megtudjátok, hogy én vagyok az Úr, akinek nem tartottátok meg a törvényeit és nem követtétek a parancsait, hanem a körülöttetek lévő népek szokásai szerint éltetek.”

 

"Megszégyenülnek a bálványimádók mind, akik a bálványokkal dicsekszenek. Az ÚR előtt borul le minden isten." - Ne imádd se önmagad, se más ember által készített bálványt! Az ÚR az Isten egyedül!

Garainyh*non-stop†Mission

Vissza