- Vasárnap [2012.06.17 ]

S z e n t    B i b l i a

"Ne félj!":  Zsolt 130,4

S z e n t    B i b l i a

"Én vagyok!":  Ez 11,16

 

De nálad van a bocsánat, ezért félnek téged.

 

Ezért mondd: Így szól az én Uram, az ÚR: Elvetettem őket messzire a pogányok közé, szétszórtam őket az országokba, de én vagyok a szentélyük egy kis időre azokban az országokban, amelyekbe jutottak.

 

Hiszen te nálad van a bocsánat, hogy féljenek téged!

 

Ezokáért mondjad: így szól az Úr Isten: Mivelhogy távol vetettem őket a pogányok közé, és szétszórtam őket a tartományokba, tehát én leszek nékik templomul rövid időre a tartományokban, a melyekbe mentek.

 
 

Ám nálad bocsánatot nyer a vétek, hogy féljenek téged.

 

Ezért mondd meg nekik: Ezt mondja az Úr, az Isten: Igen, elküldtem őket messzire, a népek közé, szétszórtam őket idegen országokba, s rövid időre én lettem számukra a szentély azon a földön, ahová mentek.

 

Isten kéri: "Hagyja el útját a bűnös, és gondolatait az álnok ember! Térjen az ÚRhoz, mert irgalmaz neki, Istenünkhöz, mert kész megbocsátani." - "Akkor majd megértik ... hogy én törtem össze tőlem elfordult parázna szívüket és bálványaikkal paráználkodó szemüket. Megundorodnak önmaguktól gonoszságuk miatt, mert mindenféle utálatosságot követtek el." - Ma még lehet, ma még szabad, borulj le a kereszt alatt!

Garainyh*non-stop†Mission

Vissza