- Szombat [2012.06.16 ]

S z e n t    B i b l i a

"Ne félj!":  Zsolt 119,161

S z e n t    B i b l i a

"Én vagyok!":  Ez 11,20

 

Fejedelmek üldöznek ok nélkül, de szívemet csak igéd rettentheti meg.

 

hogy rendelkezéseim szerint éljenek, törvényeimet megtartsák és teljesítsék. Az én népem lesznek, én pedig Istenük leszek.

 

A fejedelmek ok nélkül üldöztek engem; de a te igédtől félt az én szívem.

 

Hogy az én végzéseimben járjanak és rendeléseimet megőrizzék és cselekedjék azokat, és legyenek nékem népem és én leszek nékik Istenök.

 
 

A fejedelmek ok nélkül üldöznek, de szívem csak a te szavadat féli.

 

hogy törvényeim szerint éljenek, tartsák szem előtt parancsaimat, és teljesítsék őket. Akkor a népem lesznek, én meg az Istenük leszek.

 

Isten megígérte: "Egy szívet adok majd nekik, és új lelket adok beléjük, eltávolítom testükből a kőszívet, és hússzívet adok nekik!" - Csak így lehetsz Isten gyermeke!

Garainyh*non-stop†Mission

Vissza