- Péntek [2012.06.15 ]

S z e n t    B i b l i a

"Ne félj!":  Zsolt 119,120

S z e n t    B i b l i a

"Én vagyok!":  Ez 12,11

 

Megborzadt a testem, mert rettegek tőled, félek ítéleteidtől.

 

Mondd: Én intő jel vagyok számotokra! Ahogyan én tettem, úgy kell majd nekik is tenniük: mint rabok mennek a fogságba.

 

Borzad testem a tőled való félelem miatt, és félek a te ítéleteidtől.

 

Mondjad: Én csodajeletek vagyok; a mint én cselekedtem, úgy történik velök: fogságba, rabságra mennek.

 
 

Testem remeg előtted a félelemtől, reszketve nézem ítéletedet.

 

Mondd: én jel vagyok nektek. Amit én tettem, azt teszik majd ők is: száműzetésbe, fogságba mennek.

 

"Odaadom Cidkijját, Júda királyát és vezéreit is ellenségeik kezébe, az életükre törők kezébe, a babilóniai király hadseregének hatalmába, amely most elvonult innen." - "Mert itt van az az idő, amikor elkezdődik az ítélet az Isten háza népén. Ha pedig először rajtunk kezdődik, akkor mi lesz a vége azoknak, akik nem hisznek az Isten evangéliumában?" - Te ne félj, csak higgy!

Garainyh*non-stop†Mission

Vissza