- Péntek [2012.06.15 ]

S z e n t    B i b l i a

"Ne félj!":  Zsolt 119,120

S z e n t    B i b l i a

"Én vagyok!":  Ez 12,11

 

Megborzadt a testem, mert rettegek tÅ‘led, félek ítéleteidtÅ‘l.

 

Mondd: Én intÅ‘ jel vagyok számotokra! Ahogyan én tettem, úgy kell majd nekik is tenniük: mint rabok mennek a fogságba.

 

Borzad testem a tÅ‘led való félelem miatt, és félek a te ítéleteidtÅ‘l.

 

Mondjad: Én csodajeletek vagyok; a mint én cselekedtem, úgy történik velök: fogságba, rabságra mennek.

 
 

Testem remeg elÅ‘tted a félelemtÅ‘l, reszketve nézem ítéletedet.

 

Mondd: én jel vagyok nektek. Amit én tettem, azt teszik majd Å‘k is: száműzetésbe, fogságba mennek.

 

"Odaadom Cidkijját, Júda királyát és vezéreit is ellenségeik kezébe, az életükre törÅ‘k kezébe, a babilóniai király hadseregének hatalmába, amely most elvonult innen." - "Mert itt van az az idÅ‘, amikor elkezdÅ‘dik az ítélet az Isten háza népén. Ha pedig elÅ‘ször rajtunk kezdÅ‘dik, akkor mi lesz a vége azoknak, akik nem hisznek az Isten evangéliumában?" - Te ne félj, csak higgy!

Garainyh*non-stop†Mission

Vissza