- Vasárnap [2012.06.10 ]

S z e n t    B i b l i a

"Ne félj!":  Zsolt 111,9

S z e n t    B i b l i a

"Én vagyok!":  Ez 13,9

 

Gondoskodott népe megváltásáról, örökre elrendelte szövetségét, szent és félelmes az ő neve.

 

Kezem ránehezedik azokra a prófétákra, akik hiábavalóságot látnak, és hazugságot jósolgatnak. Nem maradnak népem körében, nem írják be őket Izráel házának a könyvébe, és nem jutnak el Izráel földjére. Akkor megtudjátok, hogy én, az ÚR, Úr vagyok.

 

Váltságot küldött az ő népének, elrendelte szövetségét örökre; szent és rettenetes az ő neve.

 

És lészen kezem a próféták ellen, kik hívságot látnak és hazugságot jövendölgetnek; az én népem gyülekezetében nem lesznek, Izráel házának könyvébe nem irattatnak, és Izráel földjére be nem mennek, és megtudjátok, hogy én vagyok az Úr Isten.

 
 

Népének megváltást küldött, szövetségét minden időkre kötötte, szent és magasztos a neve.

 

Azokon a prófétákon, akik hamis látomást láttak és hazugságokat jövendöltek, rajtuk lesz a kezem: nem jutnak be népem tanácsába, nem lesznek benne Izrael házának jegyzékében, nem mennek be Izrael földjére, hadd tudjátok meg, hogy én vagyok az Úr, az Isten.

 

Isten megigérte: "hogy többé ne tévelyedjék el tőlem Izráel háza, és ne tegyék magukat tisztátalanná semmiféle vétkükkel. Akkor majd az én népem lesznek, én pedig Istenük leszek - így szól az én URam, az ÚR." - Ő igazságos és kegyelmes ÚR!

Garainyh*non-stop†Mission

Vissza