- Szombat [2012.06.09 ]

S z e n t    B i b l i a

"Ne félj!":  Zsolt 102,16

S z e n t    B i b l i a

"Én vagyok!":  Ez 13,14

 

Félik majd, URam, nevedet a népek, és a föld királyai dicsőségedet,

 

Lerombolom a falat, amelyet habarccsal vakoltatok, és a földre döntöm, úgyhogy föltárul az alapja. Ledől, és vele együtt nektek is végetek lesz. Akkor majd megtudjátok, hogy én vagyok az ÚR.

 

És félik a népek az Úrnak nevét, és e földnek minden királya a te dicsőségedet;

 

És ledöntöm a falat, melyet mázzal mázoltatok és levetem a földre, és meztelen lesz fundamentoma; és leomlik, és ti veszszetek el közepette, és tudjátok meg, hogy én vagyok az Úr.

 
 

Akkor majd félik a pogányok az Úr nevét, és a föld minden királya meghajol Fölséged előtt:

 

Ledöntöm a falat, amit bevakoltatok, egyenlővé teszem a földdel, és alapjai napvilágra kerülnek. Összeomlik, és ti ott pusztultok el alatta - akkor majd megtudjátok, hogy én vagyok az Úr.

 

Isten megindokolja tettét: " Mivel félrevezették népemet, amikor azt mondták, hogy békesség, pedig nincs békesség; és ha a nép falat épít, ők bevakolják habarccsal, ezért mondd meg a habarccsal vakolóknak, hogy ledől az." - De az Ige kőszállként megáll, megszégyenül, ki bántja!

Garainyh*non-stop†Mission

Vissza