- Péntek [2012.06.08 ]

S z e n t    B i b l i a

"Ne félj!":  Zsolt 99,3

S z e n t    B i b l i a

"Én vagyok!":  Ez 13,21

 

Magasztalják nagy és félelmes nevét, mert szent ő!

 

Letépem varázskendőiteket, és kiszabadítom kezetekből népemet; nem lesz az többé vadászzsákmány a kezetekben. Akkor majd megtudjátok, hogy én vagyok az ÚR.

 

Tiszteljék a te nagy és rettenetes nevedet, - szent az!

 

És elszaggatom takaróitokat, és megszabadítom népemet kezetekből, és nem lesznek többé zsákmány a ti kezetekben, s megtudjátok, hogy én vagyok az Úr.

 
 

dicsőítsék nagy és félelmetes neved, mert szent és hatalmas vagy!

 

Széttépem fátylaitokat és kiszabadítom népemet kezetekből, hogy többé ne legyenek zsákmányként kezetekben. Akkor megtudjátok, hogy én vagyok az Úr.

 

Isten megindokolja tettét: " Mivel hazug módon fájdalmat okoztok az igaz embernek, pedig én nem akarok neki fájdalmat okozni; a bűnöst pedig bátorítjátok, úgyhogy nem tér meg a rossz útról, és nem marad életben." - Szent az Isten, gyűlöli a bűnt, de a megtérő bűnöst szereti!

Garainyh*non-stop†Mission

Vissza