- Hétfő [2012.06.04 ]

S z e n t    B i b l i a

"Ne félj!":  Zsolt 78,53

S z e n t    B i b l i a

"Én vagyok!":  Ez 14,11

 

Biztonságban vezette őket, nem rettegtek, de ellenségeiket a tenger borította el.

 

hogy többé ne tévelyedjék el tőlem Izráel háza, és ne tegyék magukat tisztátalanná semmiféle vétkükkel. Akkor majd az én népem lesznek, én pedig Istenük leszek - így szól az én URam, az ÚR.

 

És vezeté őket biztonságban, és nem félének, ellenségeiket pedig elborítá a tenger.

 

Azért, hogy el ne tévelyedjék többé Izráel háza én tőlem, és többé meg ne fertéztessék magokat minden ő elszakadásukkal, hanem legyenek az én népem és én legyek Istenök, ezt mondja az Úr Isten.

 
 

Biztosan vezette őket, hogy ne tévelyegjenek, s ellenségeiket elnyelte a tenger.

 

Így Izrael háza nem távolodik el többé tőlem, és nem szennyezi be magát többé bűneivel. Ők a népem lesznek, én meg az Istenük leszek - mondja az Úr, az Isten.

 

"Izráel fiai szárazon mentek be a tenger közepébe, és a víz jobbról-balról falként állt!" - Az ÚR a te őriződ!

Garainyh*non-stop†Mission

Vissza