- Szerda [2012.05.30 ]

S z e n t    B i b l i a

"Ne félj!":  Zsolt 56,12

S z e n t    B i b l i a

"Én vagyok!":  Ez 20,5

 

Istenben bízom, nem félek, ember mit árthat nekem?!

 

Ezt mondd nekik: Így szól az én URam, az ÚR: Amikor kiválasztottam Izráelt, fölemelt kézzel tettem esküt Jákób háza ivadékainak. Megismertettem magam velük Egyiptom földjén, és fölemelt kézzel tettem esküt, amikor ezt mondtam: Én, az ÚR, vagyok a ti Istenetek!

 

Istenben bízom, nem félek; ember mit árthatna nékem?

 

És mondjad nékik: Így szól az Úr Isten: Azon a napon, melyen elválasztám Izráelt, és fölemelém kezemet a Jákób háza magvának, és megismertetém magamat velök Égyiptom földjén, és kezemet fölemelém nékik, mondván: Én vagyok az Úr, a ti Istentek!

 
 

Istenben bizakodom, nem félek, az ember mit árthat nekem?

 

és így beszélj: Ezt mondja az Úr, az Isten: Azon a napon, amelyen kiválasztottam Izraelt, s Jákob nemzetsége felé kinyújtottam a kezem, a tudtukra adtam Egyiptom földjén, kezemet esküre emelve, ezekkel a szavakkal: Én vagyok az Úr, a ti Istenetek.

 

"Népemmé fogadlak titeket, és a ti Istenetek leszek, és megtudjátok, hogy én, az ÚR vagyok a ti Istenetek!" - De te az ő gyermeke vagy már?!

Garainyh*non-stop†Mission

Vissza