- Kedd [2012.05.29 ]

S z e n t    B i b l i a

"Ne félj!":  Zsolt 56,5

S z e n t    B i b l i a

"Én vagyok!":  Ez 20,7

 

Istenben, akinek igéjét dicsérem, Istenben bízom, nem félek, ember mit árthat nekem?!

 

Akkor ezt mondtam nekik: Vessétek el mindnyájan szemetek elől a förtelmes bálványokat, ne tegyétek magatokat tisztátalanná Egyiptom bálványisteneivel! Én, az ÚR, vagyok a ti Istenetek!

 

Isten által dicsekedem az ő igéjével; az Istenben bizom, nem félek; ember mit árthatna nékem?

 

És mondék nékik: Kiki az ő szemei útálatosságait elvesse, és Égyiptom bálványaival  meg ne fertéztessétek magatokat; én vagyok az Úr, a ti Istentek!

 
 

Dicsőítem Istenben a szavát, Istenben remélek, nem félek, a halandó mit árthatna nekem.

 

Így szóltam hozzájuk: Vessétek el azokat a szörnyeket, amelyeken kinek-kinek a szeme csügg, és ne szennyezzétek be magatokat Egyiptom bálványaival. Én vagyok az Úr, a ti Istenetek!

 

"Íme, Isten az én szabadítóm, bízom és nem rettegek, mert erőm és énekem az ÚR, megszabadított engem." - Fogadjuk meg Józsué tanácsát: "Most azért távolítsátok el az idegen isteneket, amelyek köztetek vannak, és adjátok oda szíveteket az ÚRnak, Izráel Istenének!"

Garainyh*non-stop†Mission

Vissza