- Vasárnap [2012.05.27 ]

S z e n t    B i b l i a

"Ne félj!":  Zsolt 55,6

S z e n t    B i b l i a

"Én vagyok!":  Ez 20,19

 

Félelem és reszketés lepett meg, borzongás járt át.

 

Én, az ÚR, vagyok a ti Istenetek! Az én rendelkezéseimet kövessétek, az én törvényeimhez igazodjatok, és azokat teljesítsétek!

 

Félelem és rettegés esett én reám, és borzadály vett körül engem.

 

Én vagyok a ti Uratok, Istentek: az én parancsolatimban járjatok, az én törvényimet tartsátok meg, és azokat cselekedjétek.

 
 

Félelem, aggódás kerít hatalmába, és borzalom tölt el.

 

Én, az Úr vagyok a ti Istenetek! Igazodjatok törvényeimhez, tartsátok szem előtt parancsaimat és teljesítsétek őket.

 

"Az ÚR törvénye tökéletes, felüdíti a lelket. Az ÚR intő szava határozott, bölccsé teszi az együgyűt." - Hinni és tenni Isten szavát!

Garainyh*non-stop†Mission

Vissza