- Péntek [2012.05.25 ]

S z e n t    B i b l i a

"Ne félj!":  Zsolt 49,17

S z e n t    B i b l i a

"Én vagyok!":  Ez 20,26

 

Ne törődj azzal, ha valaki meggazdagszik, ha sok kincs lesz is házában.

 

Hagytam, hogy tisztátalanokká váljanak ajándékaikkal, amikor áldozatul elégettek minden elsőszülöttet; hagytam, hogy maguk is megrémüljenek, és megtudják, hogy én vagyok az ÚR!

 

Ne félj, ha valaki meggazdagszik, ha megöregbül házának dicsősége;

 

S megfertéztetém őket ajándékaikkal, mikor tűzön vittek át minden elsőszülöttet,  hogy elpusztítsam őket, hogy megtudják, hogy én vagyok az Úr.

 
 

Ne méltatlankodj hát, ha valaki gazdag, és ha házának fénye gyarapszik!

 

Beszennyeztem őket áldozati ajándékaikkal: tűzbe küldték elsőszülötteiket, hogy így megbüntessem őket és megtudják: én vagyok az Úr.

 

"A gazdag lefekszik, de nem lesz az többé: mire fölnyitja szemét, semmije sem lesz." - "Isten pedig elfordult tőlük, és kiszolgáltatta őket arra, hogy imádják az ég csillagseregét, ahogyan meg van írva a próféták könyvében: Véres- és égőáldozatot hoztál-e nekem negyven esztendeig a pusztában, Izráel háza?" - Ne légy bálványimádó!

Garainyh*non-stop†Mission

Vissza