- Szerda [2012.05.23 ]

S z e n t    B i b l i a

"Ne félj!":  Zsolt 40,16

S z e n t    B i b l i a

"Én vagyok!":  Ez 20,33

 

Rettegjenek szégyenükben, akik hahotázva beszélnek rólam!

 

Életemre mondom - így szól az én Uram, az ÚR -, hogy királyotok maradok erős kézzel és kinyújtott karral, de kiáradó, lángoló haraggal is

 

Pusztuljanak el az ő gyalázatosságuk miatt, a kik azt mondják nékem: Hehé, hehé!

 

Élek én, ezt mondja az Úr Isten, hogy erős kézzel és kinyújtott karral és kiontott búsulással uralkodom rajtatok.

 
 

Dermedjenek kővé szégyenükben, akik gúnyolnak: „Jól van így!”

 

Amint igaz, hogy élek - mondja az Úr, az Isten -, erős kézzel, kinyújtott karral és kiáradó haraggal én uralkodom majd fölöttetek.

 

"Hatalmas dolgot cselekedett karjával, szétszórta a szívük szándékában felfuvalkodottakat." - Isten mindenható és féltőn szerető ÚR, nem hagyja magát megcsúfoltatni! Vegyük komolyan figyelmeztetését: "Mert én magam harcolok ellenetek kinyújtott kézzel és erős karral, lángoló haraggal és nagy felháborodással."

Garainyh*non-stop†Mission

Vissza