- Hétfő [2012.05.21 ]

S z e n t    B i b l i a

"Ne félj!":  Zsolt 34,10

S z e n t    B i b l i a

"Én vagyok!":  Ez 20,42

 

Féljétek az URat, ti szentjei, mert nem szűkölködnek az istenfélők.

 

Akkor majd megtudjátok, hogy én vagyok az ÚR, amikor beviszlek benneteket Izráel földjére, abba az országba, amelyről fölemelt kézzel tettem esküt, hogy őseiteknek adom.

 

Féljétek az Urat, ti szentjei! Mert a kik őt félik, nincs fogyatkozásuk.

 

És megtudjátok, hogy én vagyok az Úr, mikor beviszlek titeket Izráel földjére, arra a földre, melyért fölemeltem kezemet, hogy adom azt a ti atyáitoknak.

 
 

Féljétek az Urat, ti szentjei, akik őt félik, nem szenvednek hiányt.

 

Akkor megtudjátok, hogy én vagyok az Úr, mert visszavezetlek benneteket Izrael földjére, arra a földre, amelyre fölemelt kézzel megesküdtem, hogy atyáitoknak adom.

 

"Elindultak tehát Júda és Benjámin családfői, meg a papok és a léviták. Mindnyájuk lelkét arra indította az Isten, hogy menj"enek el, és építsék fel az ÚR házát Jeruzsálemben. " - Isten véghez viszi, amit megígért, neked is!

Garainyh*non-stop†Mission

Vissza