- Szombat [2012.05.12 ]

S z e n t    B i b l i a

"Ne félj!":  Zsolt 3,7

S z e n t    B i b l i a

"Én vagyok!":  Ez 25,5

 

Nem félek a sokezernyi néptől, amely körülvett engem.

 

Rabba városát tevék legelőjévé teszem, Ammón földjét pedig juhok delelőhelyévé. Akkor megtudjátok, hogy én vagyok az ÚR!

 

Nem félek sok ezernyi néptől sem, a mely köröskörül felállott ellenem.

 

És teszem Rabbát tevék legelőjévé, és Ammon fiait nyájak fekvőhelyévé, s megtudjátok, hogy én vagyok az Úr!

 
 

Nem félek a nép ezreitől, ha ellenségesen körülvesznek.

 

Rabba városát tevék tanyájává, Ammon városait meg nyájak pihenőhelyévé teszem. Akkor megtudjátok, hogy én vagyok az Úr.

 

"Jóáb eközben harcolt az ammóni Rabbá ellen, hogy elfoglalja a királyi várost. - Ekkor összegyűjtötte Dávid az egész hadinépet, és Rabbá alá ment, harcolt ellene, és elfoglalta." - Ammon népét a káröröm miatt bünteti meg Isten, ezt jelzi a prófécia. Izráel korábban is harcban állt velük. De az ÚR harcolt értük! - És érted is küzd a hős vezér, kit Isten rendelt melléd! Kérdezed, ki az? Jézus Krisztus az, Isten szent Fia, az ég és föld Ura!

Garainyh*non-stop†Mission

Vissza