- Szombat [2012.05.12 ]

S z e n t    B i b l i a

"Ne félj!":  Zsolt 3,7

S z e n t    B i b l i a

"Én vagyok!":  Ez 25,5

 

Nem félek a sokezernyi néptÅ‘l, amely körülvett engem.

 

Rabba városát tevék legelÅ‘jévé teszem, Ammón földjét pedig juhok delelÅ‘helyévé. Akkor megtudjátok, hogy én vagyok az ÚR!

 

Nem félek sok ezernyi néptÅ‘l sem, a mely köröskörül felállott ellenem.

 

És teszem Rabbát tevék legelÅ‘jévé, és Ammon fiait nyájak fekvÅ‘helyévé, s megtudjátok, hogy én vagyok az Úr!

 
 

Nem félek a nép ezreitÅ‘l, ha ellenségesen körülvesznek.

 

Rabba városát tevék tanyájává, Ammon városait meg nyájak pihenÅ‘helyévé teszem. Akkor megtudjátok, hogy én vagyok az Úr.

 

"Jóáb eközben harcolt az ammóni Rabbá ellen, hogy elfoglalja a királyi várost. - Ekkor összegyűjtötte Dávid az egész hadinépet, és Rabbá alá ment, harcolt ellene, és elfoglalta." - Ammon népét a káröröm miatt bünteti meg Isten, ezt jelzi a prófécia. Izráel korábban is harcban állt velük. De az ÚR harcolt értük! - És érted is küzd a hÅ‘s vezér, kit Isten rendelt melléd! Kérdezed, ki az? Jézus Krisztus az, Isten szent Fia, az ég és föld Ura!

Garainyh*non-stop†Mission

Vissza