- Péntek [2012.05.11 ]

S z e n t    B i b l i a

"Ne félj!":  Zsolt 2,11

S z e n t    B i b l i a

"Én vagyok!":  Ez 25,7

 

Félelemmel szolgáljátok az URat, reszketve vígadjatok!

 

azért én kinyújtom a kezemet ellened, zsákmányul adlak oda a népeknek, kiirtalak a nemzetek közül, és kipusztítalak az országok közül. Megsemmisítelek, és majd megtudod, hogy én vagyok az ÚR.

 

Szolgáljátok az Urat félelemmel, és örüljetek reszketéssel.

 

Ennekokáért ímé kinyújtom kezemet reád, s adlak ragadományul a népeknek, és kiváglak a népségek közül, és elvesztlek a tartományok közül, eltöröllek, hogy megtudjad, hogy én vagyok az Úr.

 
 

Szolgáljatok az Úrnak félelemmel,

 

nézd, ezért kinyújtom ellened kezemet, és zsákmányul adlak a nemzeteknek, kiirtalak a népek közül és kitöröllek az országok közül. Megsemmisítlek, és megtudod, hogy én vagyok az Úr.

 

"Ezért tehát mi, akik rendíthetetlen országot kaptunk, legyünk hálásak és azzal szolgáljunk Istennek tetsző módon: tisztelettel és félelemmel." - A prófécia az ammoniták ellen szólt, de minden Isten ellenes vállalkozást megítél az ÚR!

Garainyh*non-stop†Mission

Vissza