- Szerda [2012.05.09 ]

S z e n t    B i b l i a

"Ne félj!":  Jób 31,23

S z e n t    B i b l i a

"Én vagyok!":  Ez 25,17

 

Hiszen rettegtem Isten csapásától, és fenségét nem bírom elviselni.

 

Nagy bosszút állok rajtuk, megfenyítem őket haragomban. Akkor majd megtudják, hogy én vagyok az ÚR, amikor bosszút állok rajtuk.

 

Hiszen úgy rettegtem Isten csapásától,  és fensége előtt tehetetlen valék!

 

És cselekszem rajtok nagy bosszúállásokat fenyítő haragomban, hogy megtudják, hogy én vagyok az Úr, ha bosszúmat állom rajtok.

 
 

Mert rám szakadna Istennek haragja, és fensége előtt nem tudnék megállni.

 

Kegyetlen bosszút állok rajtuk ádáz haragomban, és ha kitöltöm rajtuk bosszúmat, akkor majd megtudják, hogy én vagyok az Úr.

 

"Ezt mondja az én Uram, az ÚR: Mivel a filiszteusok bosszúból cselekedtek, és kegyetlen bosszút álltak, fennhéjázó lélekkel, örökös ellenségként pusztítva, azért ezt mondja az én Uram, az ÚR: Én kinyújtom kezemet a filiszteusok ellen, kiirtom a krétaiakat, és elpusztítom a tengerparton lakók maradékát." - "Isten uralkodik a népeken, szent trónusán ül az Isten." - Egyetlen reménységünk, hogy Jézusért, Isten irgalmassága diadalmaskodik az ítéletén, mert Fia a kereszten már elhordozta minden bűnünk ítéletét!

Garainyh*non-stop†Mission

Vissza