- Hétfő [2012.05.07 ]

S z e n t    B i b l i a

"Ne félj!":  Jób 23,15

S z e n t    B i b l i a

"Én vagyok!":  Ez 26,14

 

Ezért megrettenek színe előtt, ha csak rá gondolok is, rettegek tőle.

 

Csupasz sziklává teszlek; hálók szárítóhelye leszel; nem építenek fel többé. Én, az ÚR, megmondtam! - így szól az én Uram, az ÚR.

 

Azért rettegek az ő színe előtt, és ha csak rá gondolok is, félek tőle.

 

És kopasz sziklává teszlek; hálók kivető helye leszel, hogy többé meg ne építsenek; mert én, az Úr szóltam, ezt mondja az Úr Isten.

 
 

azért rettegek úgy a színe előtt. Ha csak rágondolok, máris megborzadok.

 

Kopár sziklává és hálószárító hellyé teszlek. Nem épülsz fel többé, mert én, az Úr mondtam ezt - mondja az Úr, az Isten.

 

"Így vettetik le Babilon, a nagy város, egyetlen lendülettel, és többé sehol sem lesz található." - Nem csak Tírusz ellen szól a prófécia, de minden Isten ellen lázadó személy, szervezet ellen!

Garainyh*non-stop†Mission

Vissza