- Vasárnap [2012.05.06 ]

S z e n t    B i b l i a

"Ne félj!":  Jób 11,15

S z e n t    B i b l i a

"Én vagyok!":  Ez 28,2

 

Akkor szégyen nélkül emelheted föl arcodat, erős leszel, és nem kell félned.

 

Emberfia! Szólj Tírusz fejedelméhez: Ezt mondja az én Uram, az ÚR: Felfuvalkodtál, és ezt mondtad: Isten vagyok én, Isten lakóhelyén lakom, a tenger közepén! Pedig csak ember vagy, nem Isten, csak te tartod magad olyan okosnak, mint amilyen Isten.

 

Akkor a te arczodat fölemelhetnéd szégyen nélkül, erős lennél és nem félnél;

 

Embernek fia! mondjad Tírus fejedelmének: Ezt mondja az Úr Isten: Mivelhogy felfuvalkodott szíved és ezt mondtad: Isten vagyok én, Isten székében ülök a tengerek szívében, holott csak ember vagy és nem Isten, mégis olylyá tevéd szíved, minő az Isten szíve,

 
 

fejedet akkor magasra tarthatod, lábad szilárdan áll, és nincs mitől tartanod.

 

Emberfia, mondd meg Tírusz fejedelmének: Ezt mondja az Úr, az Isten: Szíved felfuvalkodott, s azt mondtad: „Isten vagyok, és az Isten trónján ülök a tenger közepén.” Noha ember vagy, nem Isten, szívedet mégis Isten szívéhez tetted hasonlóvá.

 

"Nebukadneccarnak, amikor szíve fölfuvalkodott, és gőgösen megkeményedett, letaszították királyi trónjáról, és méltóságát elvették tőle." - Isten igazságosan ítél, mert ő ismeri a szívek titkait!

Garainyh*non-stop†Mission

Vissza