- Szombat [2012.05.05 ]

z e n t    B i b l i a

"Ne félj!":  Jób 9,35

S z e n t    B i b l i a

"Én vagyok!":  Ez 28,6

 

akkor beszélnék, és nem félnék tőle. De magamtól ez nem lehetséges.

 

Biztonságban laknak ott; házakat építenek, és szőlőket ültetnek, biztonságban laknak. Amikor ítéletet tartok a körülöttük lakók fölött, akik megvetették őket, akkor megtudják, hogy én, az ÚR, vagyok az ő Istenük.

 

Akkor szólanék és nem félnék tőle: mert nem így vagyok én magammal!

 

És laknak azon bátorsággal, és házakat építenek s szőlőket plántálnak, és laknak bátorsággal, mikor ítéleteket cselekedtem mindazokon, kik őket megvetik vala ő körülöttök, hogy megtudják, hogy én vagyok az Úr, az ő Istenök.

 
 

akkor megszólalnék és nem félnék tőle, hisz saját szememben nem vagyok én ilyen.

 

Biztonságban élnek majd ott, házakat építenek, szőlőt telepítenek. Békességben élnek, míg végrehajtom az ítéletet a körülötte lakókon, akik megvetették. Akkor majd megtudják, hogy én, az Úr az ő Istenük vagyok.

 

"Szeretteim, ha pedig a szívünk nem ítél el, bizalommal szólhatunk Isten előtt; és amit kérünk, megkapjuk tőle, mert megtartjuk parancsolatait, és azt tesszük, ami kedves őelőtte." - Félelem nélkül szólíthatjuk őt mennyei Atyánknak, aki Jézusért már az én Uram és én Istenem!

Garainyh*non-stop†Mission

Vissza