- Szerda [2012.05.02 ]

S z e n t    B i b l i a

"Ne félj!":  Jób 4,14

S z e n t    B i b l i a

"Én vagyok!":  Ez 28,23

 

Rettegés és reszketés fogott el engem, és rettegés töltötte el minden csontomat.

 

Mert dögvészt bocsátok rá, és vérontást utcáira, hullanak benne a halálra sebzettek, mert fegyver tör rá mindenfelÅ‘l. Majd megtudják, hogy én vagyok az ÚR!

 

Félelem szálla rám, és rettegés, s megreszketteté minden csontomat.

 

És bocsátok reá döghalált és vért utczáira, és sebesültek hullanak el benne fegyver miatt, mely reá jÅ‘ mindenfelÅ‘l; hogy megtudják, hogy én vagyok az Úr.

 
 

félelem fogott el s rettegés, reszketett minden egyes tagom.

 

Pestist bocsátok rá, és vér fog folyni az utcáin. Az ellene mindenfelÅ‘l fölemelt kard csapására hullanak benne az áldozatok. Akkor megtudják, hogy én vagyok az Úr.

 

"A megöltek közt adtak fekvÅ‘helyet neki, egész tömegének körös-körül a sírokban. Mindnyájan körülmetéletlenek, fegyverrel megöltek, pedig rettegésben tartották az élÅ‘k földjét. Gyalázat a sorsuk a sírba leszállókkal együtt. A megöltek közé dobták Å‘ket." - Íme, a bálbányimádás borzalmas vége!

Garainyh*non-stop†Mission

Vissza