- Kedd [2012.05.01 ]

S z e n t    B i b l i a

"Ne félj!":  Jób 3,25

S z e n t    B i b l i a

"Én vagyok!":  Ez 28,24

 

Mert amitÅ‘l leginkább rettegtem, az jött rám, amitÅ‘l remegtem, az ért utol engem.

 

Szidón nem lesz többé Izráel háza számára szúrós tövis és fájdalmat okozó tüske azok között, akik körülötte laknak és akik megvetik. Akkor megtudják, hogy én, az ÚR, ÚR vagyok.

 

Mert a mitÅ‘l remegve remegtem, az jöve reám, és a mitÅ‘l rettegtem, az esék rajtam.

 

És ne legyen többé Izráel házának szúró tövise  és fájdalomszerzÅ‘ tüskéje mindazok között, kik körülöttök vannak, kik Å‘ket megvetik, és tudják meg, hogy én vagyok az Úr.

 
 

Mert rám szakadt, amitÅ‘l rettegtem, és amitÅ‘l féltem, osztályrészem lett.

 

Izrael házának nem lesz többé szúró tüskéje, sem fájdalmas tövise a körülötte levÅ‘ népek között, amelyek megvetik. Akkor majd megtudják, hogy én vagyok az Úr, az Isten.

 

"De ha nem űzitek ki onnan az ország lakosait, akkor tüskévé lesznek a szemetekben és tövissé az oldalatokban azok, akiket meghagytok közülük, és szorongatni fognak benneteket azon a földön, amelyen lakni fogtok, és majd veletek bánok el úgy, ahogyan Å‘velük akartam elbánni." - Engedelmeskedj Istened akaratának, hogy jól legyen dolgod e földön is!

Garainyh*non-stop†Mission

Vissza