- Hétfő [2012.04.30 ]

S z e n t    B i b l i a

"Ne félj!":  Jób 1,9

S z e n t    B i b l i a

"Én vagyok!":  Ez 28,26

 

A Sátán így felelt az ÚRnak: Nem ok nélkül féli Jób az Istent!

 

Biztonságban laknak ott; házakat építenek, és szőlőket ültetnek, biztonságban laknak. Amikor ítéletet tartok a körülöttük lakók fölött, akik megvetették őket, akkor megtudják, hogy én, az ÚR, vagyok az ő Istenük.

 

Felele pedig az Úrnak a Sátán, és monda: Avagy ok nélkül féli-é Jób az Istent?

 

És laknak azon bátorsággal, és házakat építenek s szőlőket plántálnak, és laknak bátorsággal, mikor ítéleteket cselekedtem mindazokon, kik őket megvetik vala ő körülöttök, hogy megtudják, hogy én vagyok az Úr, az ő Istenök.

 
 

A sátán azt válaszolta az Úrnak: „Talán bizony ingyen olyan istenfélő az a Jób?

 

Biztonságban élnek majd ott, házakat építenek, szőlőt telepítenek. Békességben élnek, míg végrehajtom az ítéletet a körülötte lakókon, akik megvetették. Akkor majd megtudják, hogy én, az Úr az ő Istenük vagyok.

 

"Fölépítelek még, és fölépülsz, Izráel szüze. Fölékesíted még magad, és kézi dobokkal lejtesz táncot a vigadozók közt." - Isten bátorítja népét, kiválasztottait, hogy nem hagyja el őket, hanem megdicsőíti magát bennük és általuk. Te is ilyen engedelmes eszköze vagy, hozzá mész és csak őt féled?

Vissza